Fizik II Laboratuvarı (Elektirik ve Manyetizma)

FİZİK – II DENEYLERİ

1. Kondansatörlerin Seri ve Paralel Bağlanması
2. Dirençlerin Okunması
3. Ohm Kanunu
4. Bir İletkenin Direncinin Bağlı Olduğu Faktörler
4. Dirençlerin Bağlanması
5. Kirchoff Yasası
6. Wheatstone Köprüsü
7. Doğrusal Telden Geçen Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan
8. Osiloskop ile Ölçüler

Son Güncelleme Tarihi: