Bölümümüz “Ünıversıtelerın Alanlara Göre Sıralaması” Lıstesınde Türkıye’de 11., Dünyada 542. Sırada Yer Almıştır.

Bölümümüz “Ünıversıtelerın Alanlara Göre Sıralaması” Lıstesınde Türkıye’de 11., Dünyada 542. Sırada Yer Almıştır.

BÖLÜMÜMÜZ “ÜNIVERSITELERIN ALANLARA GÖRE SIRALAMASI” LISTESINDE TÜRKIYE’DE 11., DÜNYADA 542. SIRADA YER ALMIŞTIR.

 

Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuarı’nın, 02.07.2014 tarihinde yayınladığı “Üniversitelerin Alanlara Göre Sıralaması” listesinde Üniversitemiz Fizik Bölümü Türkiye’de 11., dünyada 542. sırada yer almıştır. 

Sıralamada, YÖK, ÖSYM, Web of Science gibi güvenilir kaynaklardan alınan ve yayın sayısı, kişi başına düşen yayın sayısı, atıf sayısı, kişi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel döküman sayısı, kişi başına düşen toplam döküman sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci oranı, kişi başına düşen öğrenci sayısı gibi bilimsel üretkenliğe dayanan veriler kullanılmaktadır.

Listeye http://tr.urapcenter.org/alan_siralamasi/field.html adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2015, Salı