Bölüm Tanıtımı

Bölümümüz, 1992 yılında kurulan Üniversitemiz ile birlikte 1993 - 1994 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Bölümümüzde isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık sınıfı da mevcuttur. Fizik Bölümü, bölüm öğrencileri yanında Fen, Mühendislik ve Tıp Fakülteleri ile meslek yüksek okulların da bulunan bölümlerin temel fizik derslerini de üstlenerek, üniversite içinde geniş bir eğitim hizmeti vermektedir.

1992 yılından günümüze kadar birçok akademik faaliyet içinde olan bölümümüz, yurtiçi ve yurtdışı birçok akademik faaliyeti başarıyla gerçekleştirerek Dumlupınar Üniversitesi içinde akademik açıdan başarılı bir bölüm haline gelmiştir. Akademik alanda bölümümüz öğretim elemanlarının çeşitli çalışma grupları ve projelerle birlikte teorik ve deneysel Nükleer Fizik,  teorik ve deneysel Atom ve molekül Fiziği,  teorik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Matematiksel Fizik, Çevresel Radyasyon, deneysel ve teorik Katıhal Fiziği konularındaki çalışmaları sürmektedir.

Fizik Bölümünde 5 Profesör, 3 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Doktoralı Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 13 akademik personel görev yapmaktadır.

Fizik Bölümünde 30 ila 75 öğrencinin ders alabileceği toplam 5 adet derslik, bölüm seminerlerinin verildiği ve bölüm içi görüşmelerin yapıldığı 1 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Bu dersliklerde bilgisayar ve projeksiyon sistemleriyle birlikte teknolojinin tüm imkanları kullanılmaktadır. Öğrenciler ders aralarında ve bitiminde, gerek beslenme gerekse dinlenmeyi sağlayan Fen-Edebiyat Fakültesi kantini ve pastanesinden faydalanmaktadırlar. Ayrıca Evliya Çelebi yerleşkesinde öğrencilerin sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, açık basketbol ve futbol sahaları mevcuttur. Merkezi yemekhanenin bulunduğu Bedesten’de market, PTT, banka, kargo vb. bulunmaktadır. Evliya Çelebi Yerleşkesi içinde kurulu yurtlar ile öğrencilerin barınma sorunu ortadan kaldırılmıştır. Fakülte içinde iki kantin, kırtasiye ve internet merkezi öğrencilerin hizmetindedir.

Fizik Bölümü bünyesinde, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri gerçekleştiren Fizik ve Astronomi Kulübü (DPÜ-FAST) bulunmaktadır. Kulübümüz 1 öğretim üyesi danışmanlığında ve yönetim kurulu eşliğinde çalışmalarına devam ederek, gerek bilimsel gerekse sosyal faaliyetlere hizmet vermektedir. Her geçen gün büyüyen kulüp, Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Lisans programına yönelik olarak Mekanik, Elektrik ve Manyetizma, Elektronik, Titreşim ve Dalgalar,  Modern Fizik, Katıhal Fiziği ve Atom ve Molekül Fiziği laboratuvarları vardır. Lisansüstü programına ve araştırmaya dayalı Yarıiletken Fiziği Araştırma Laboratuvarları, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarları, Atom ve Molekül Fiziği Araştırma Laboratuvarı, Teorik Fizik Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır.  Bu laboratuarlar gerektiğinde diğer bölüm ve fakültelerin ihtiyacına yönelik olmak üzere hizmet vermektedir. Laboratuarlar, öğrencilerin ilgili derslerle ilişkili temel deneyleri ve deney metotlarını tanımaları ve kullanmalarını sağlayacak biçimde donatılmıştır. Laboratuardaki dersler, derslerin öğretim üyeleri gözetmeliğinde araştırma görevlileri eşliğinde yapılmaktadır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020, Cuma