Mezuniyet

Program mezunları dört yıllık lisans eğitimi sonunda 155 kredilik (AKTS 240) ders alarak mezun olmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

4 yıllık Fizik lisans öğretimini tamamlayan mezunların çalışabilecekleri başlıca iş alanları:

  • Orta öğretimde öğretmenlik (Formasyon eğitimi alanlar için) yapabilirler.
  • İş Güvenliği Sertifikası programlarından alacakları sertifika ile iş güvenliği alanında çalışabilirler.
  • Gerekli eğitimleri tamamlayıp Nükleer tıp, teşhis ve tedavi alanında sağlık fizikçisi olarak çalışabilirler.
  • Endüstrinin çeşitli alanlarında, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında,
  • Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Makine ve Kimya Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu gibi kamu ve benzeri özel sektör kuruluşlarında araştırmacı olarak çalışabilirler.
  • Nükleer ve yenilenebilir enerji gibi enerji sektöründe çalışabilirler.
  • Lisansüstü eğitim alarak, diğer temel ve uygulamalı bilim dallarına hizmet götürecek akademisyenler olabilirler.

 

Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2014, Çarşamba