Bölüm Yeterlilikleri

FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS BÖLÜM YETERLİLİKLERİ

 1. Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, Fizik alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur.
 2. Fizik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri kullanır bilimsel yöntemlerle değerlendirir,  karmaşık problem ve konuları belirler ve analiz eder, tartışmalar yapar, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler sunar.
 3. Fizik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretir.
 4. Fizik alanındaki grup ve meslektaşlarının mesleki gelişimlerini hedefleyen çalışmaları planlar ve yönetir.
 5. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 6. Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Fizik ile ilgili konularda bilgilendirir, onlara düşüncelerini problemleri ve onların çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık bir biçimde, yazılı, sözlü ve proje şeklinde aktarır.
 7. Fizik alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
 8. Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 9. Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, etik değerlere ve bu değerleri koruma bilincine sahip olur.
 10. Sosyal hakların evrenselliğine değer verir, sosyal adalet bilincini kazanır, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olur.
 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olur.

 

Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2014, Çarşamba