Misyon ve Vizyon

Amaç

Fizik Bölümünün amacı, öğrencilerini bir taraftan fiziğin temel, sağlam bilgileri, deneysel,  analitik ve hesaplama yetenekleri ile donatmak, diğer taraftan bu yeteneklerle eski ve yeni problemleri çözebilmeyi onlara öğretmektir. Fiziğin deneysel, teorik ve uygulamalı alanlarında eğitim ve araştırmayı destekleyerek, bölümü daha çağdaş ve kendini yenileyen düzeye taşımaktır.

Ayrıca, Fizik Bölümü öğrencilerine Fizik ile diğer disiplinler arasındaki bilgi bağlantısına dayalı ileri teknoloji sektörlerine ulaşım imkanı ve yenilikçi eğitim anlayışı ile fırsatları sağlamaktır.

Hedef

Fizik Bölümünün,

1. Öğrencinin eğitimi ve öğretiminin gelişmesi için hedefleri;

 • nicelikli akıl yürütme yetenekleri öğretmek,
 • keşfetmenin heyecanını aktarmak,
 • öğrencilerin bilimin süreçlerini ve yaratıcı durumlarını anlamalarına yardımcı olmak,
 • öğrencileri daha ileri öğrenmeye ve araştırmaya hazırlamak,
 • öğrencilere fiziksel prensipler ve nicelikli metodlar için bir temel sağlamak,
 • öğrencilerin teorik modelleri test etmek için nasıl deneysel teknikler kullanacaklarını öğretmek,
 • gerçek dünya problemlerine fiziksel modelleri uygulayabilmelerini sağlamak;

2. Bilimsel ve toplumsal hedefleri;

 • toplumsal organizasyonlarla bilim hakkında daha çok bilgi öğrenme fırsatları sağlamak,
 • toplumla etkileşerek bilimsel deneyim kazandırmak,
 • öğretim elemanlarının kongre, sempozyum gibi aktiviteleri takip etmelerini ve katılımlarını sağlamak,
 • fizik alanında çalışması ve kariyer yapmaları için öğrencilerinin endüstri ile etkileşimlerini sağlamak ve desteklemek,
 • diğer disiplinlerle çalışma imkanlarını arttırmak,
 • kongre, sempozyum, çalıştay gibi toplantılar düzenleyerek bilgi alışverişini sağlamak,
 • araştırmalar ve yayınlarla bilimsel sürece katkıda bulunmak.
Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2014, Çarşamba